Politica de confidențialitate

Regulamentul 2016/679/UE prevede protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi este aplicat de către toate statele membre ale Uniunii Europene.
Acest document stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care www.Ilincacharms.ro le colectează.
Definiții
- date cu caracter personal – informații privind o persoană fizică identificată ( persoana care poate fi identificată prin anumite elemente de identificare, cum sunt nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau elemente specifice – caracteristici personale fizice, psihice, genetice, culturale, economice, sociale; 
- prelucrarea datelor – operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, utilizând sau nu mijloace automatizate de colectare a datelor, şi anume colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare, diseminare, restricționare, ștergere, distrugere;
- operator – entitate fizică sau juridică care împreună cu alte entități, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Procesul de prelucrare a datelor este făcut în mod transparent şi legal, doar pentru scopurile aduse la cunoștință.
Scopul şi durata prelucrării datelor
Colectarea datelor cu caracter personal este necesară pentru noi pentru a putea oferi utilizatorilor posibilitatea de a utiliza în mod optim pagina web, onora comenzi, a oferi acces la produsele noastre, a ţine la curent utilizatorii cu privire la produse, servicii şi oferte.
Datele sunt colectate doar pe baza consimțământului clientului.
Colectăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de contact şi de livrare, număr de telefon, email, IP. Scopurile colectării sunt legitime şi determinate pe perioada necesarş îndeplinirii scopului vizat.
Modul de prelucrare a datelor
Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate astfel:
- pentru crearea unui cont – nume, prenume, adresa de contact şi livrare, număr telefon, IP, în scopul oferirii accesului la produse şi finalizarea comenzii;
- realizarea comenzii - nume, prenume, adresa de contact şi livrare, număr telefon, IP, în scopul livrării produselor, finalizării comenzii, executarea obligațiilor de garanție asociate produselor, procesul de retur.
Datele cu caracter personal vor fi stocate de furnizorii serviciilor de plată electronică, fiind folosite de către noi pentru inițializarea şi finalizarea tranzacției, plata şi depunerea declarațiilor fiscale şi contabile.
Datele vor fi păstrate pe durata a 3 ani de la data plasării ultimei comenzi, așa cum prevede termenul de prescripție.
Marketing direct
Newsletter-ul este un mijloc de informare asupra produselor şi serviciilor oferite într-o anumită perioadă, fără a genera obligații clientului.
Abonarea si dezabonarea la newsletter este gratuită şi voluntara, în baza consimțământului dvs.
Consimțământul poate fi retras prin email la office@ilincacharms.ro sau prin dezabonare de la newsletter. Pentru automatizare folosim MailChimp.com.
Prin consimțământul la abonarea newsletter-ului www.Ilincacharms.ro, vă exprimați acordul ca informațiile transmise să fie transferate în sistemul MailChimp şi să fie prelucrate conform legii.
Protecția datelor
Datele dvs. sunt protejate atât online, cât şi offline, siguranța lor reprezentând o prioritate pentru noi.
Sunt respectate principiile garantate de Regulament şi aplicate măsuri de securitate pentru protecția datelor, acestea fiind prelucrate prin intermediul paginilor securizate (sistem de criptare SSL).
Drepturile dvs.
Privitor la datele cu caracter personal, vi se garantează accesul la date, solicitarea rectificării, restricționarea prelucrării, ștergerea şi refuzul prelucrării. Dintre cele enumerate, acțiunile şi intențiile dorite se vor comunica printr-o cerere adresată la sediu sau la adresa de email a societății. 
Litigii
Legile naționale guvernează termenii şi condițiile enumerate mai sus. Prin vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe site, se consideră că utilizatorul a luat la cunoștință acest aspect.
În cazul eventualelor conflicte între SC ILINCA CHARMS SRL şi clienții săi, se va încerca rezolvarea lor pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea în acest fel nu va fi posibilă, conflictul se va soluționa în instanță.
Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta termenii şi condițiile de utilizare şi implicit, este de acord cu obligațiile şi drepturile ce decurg din procesul de cumpărare a produselor din magazinul virtual www.Ilincacharms.ro.